Regulamin

Regulamin
Wstęp

Pacjenci mogą teraz płacić z góry za konsultacje, logując się na stronie internetowej ENTCARE`S (entcare.ie/index.php/checkout/). Ten bezpieczny system płatności zapewnia firma ENTCARE i jej dostawcy zewnętrzni. ENTCARE może aktualizować te warunki od czasu do czasu, a wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich wprowadzeniu. Upewnij się, że znasz aktualne warunki.

Postanowienia ogólne

Przeczytaj uważnie te warunki przed skorzystaniem z usługi płatności online. Korzystając z usługi płatności online na tej stronie, wskazałeś, że zaakceptowałeś te warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie powinieneś korzystać z tej usługi płatności online.
Wszystkie płatności podlegają następującym warunkom: – Wszystkie płatności dokonywane są w euro, a Twoje konto zostanie natychmiast obciążone kwotą. Na tej stronie można używać następujących kart: Visa, Visa Debit, Mastercard. Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas korzystania z usługi online w celu zapewnienia poprawnych informacji. Aby to ułatwić, system płatności żąda potwierdzenia poprawności danych przed przejściem do następnego kroku. Twoja karta kredytowa / debetowa zostanie obciążona po zatwierdzeniu płatności. ENTCARE nie może przyjąć odpowiedzialności za nie dotarcie płatności do placówki z powodu podania nieprawidłowych danych karty lub danych osobowych lub numeru faktury. Nie możemy również przyjąć odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu odmówi się lub odmówi płatności dostawcy karty kredytowej lub debetowej.

Bezpieczeństwo

Wszystkie szczegóły płatności, które są wprowadzane za pośrednictwem tej bezpiecznej bramki płatności, są szyfrowane. ENTCARE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbanie przez Ciebie lub osobę trzecią wnoszącą opłatę za właściwą ochronę danych przed ich widzeniem na ekranie przez inne osoby lub w inny sposób uzyskany przez takie osoby, podczas procesu płatności online lub w związku z jakimkolwiek pominięciem podać dokładne informacje w trakcie procesu płatności online.

Dostawca usług

Płatności online za opłaty można dokonać kartą kredytową, debetową lub przelewem. Płatności te są pobierane przez Usługodawcę w imieniu ENTCARE. Transakcja zostaje odebrana i zatwierdzona przez Usługodawcę (Realex). Klient składający wniosek otrzyma natychmiastowe powiadomienie, aby potwierdzić, czy weryfikacja karty przebiegła pomyślnie. Środki zostaną przelane z twojego konta.

Reklamacja i zwroty

W przypadku, gdy zwrot jest należny z powodu nadpłaty lub odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie ENTCARE, zwrot ten zostanie dokonany na karcie kredytowej / debetowej, jeśli pacjent złoży wniosek o zwrot w ciągu 1 miesiąca od transakcji. Alternatywnie refundacja zostanie dokonana za pomocą przelewu na konto bankowe pacjenta, jeśli zostanie złożony wniosek po upływie 1 miesiąca.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zwrotu pieniędzy lub naszych zasad, skontaktuj się z nami pod numerem +353 83 871 8100 lub napisz na adres contact@entcare.ie