All posts in Bez kategorii

Nowa usługa w ENTCARE

Nowa usługa w ENTCARE

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów uruchomiliśmy konsultacje telefoniczne/ online.  Oferujemy możliwość konsultacji zarówno telefonicznej, jak i internetowej oprzez komunikator Skype. W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +353 83 871 8100 lub mailowy: contact@entcare.ie. Koszt konsultacji: 70 euro, płatne przelewem.

More

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest ENTCARE z siedzibą Unit 3, Block E, Thundercut Alley (ulica boczna od ulicy Queen Street), Smithfield, Dublin 7, D07 VH01,

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ENTCARE, Unit 3, Block E, Thundercut Alley (ulica boczna od ulicy Queen Street), Smithfield, Dublin 7, D07 VH01
b) przez e-mail: iodo@entcare.ie

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych administratora.

3) Dane udostępnione przez Państwo  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

4) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa  danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody,  mają Państwo w  związku z tym  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać poprzez kontakt z recepcją pod numerem telefonu 6+353 83 871 8100 lub wysyłając wiadomość na adres email: iodo@entcare.ie

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  wykonania przez ENTCARE świadczeń medycznych zgodnie z odnośnymi przepisami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwość skorzystania z usług medycznych.

6) Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

7) Dane udostępnione nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8) Zgodnie z art.4 pkt. 15 oraz art. 9 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., państwa dane osobowe nalezą do szczególnych kategorii danych osobowych. W związku z tym okres przetwarzania tych danych regulują odrębne przepisy. Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do IODO.

9) Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne. Są Państwo zobowiązani do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
ENTCARE TEAM

More

Nowa siedziba ENTCARE

Nowa siedziba ENTCARE

Od września nasz siedziba mieści się w  Dublinie w budynku przychodni Family Healthcare pod adresem:

Unit 3,Block E
Thundercut Alley, Dublin 7

Zmianie uległ także numer kontaktowy. Od września w sprawie umawiania wizyt prosimy o kontakt pod nr telefonu: +353838718100 lub mailowo: contact@entcare.ie

More