Dr n. med. Marek Krajewski

Dr n. med., lekarz specjalista otorynolaryngolog, Regionalny Delegat Europejskiej Akademii Chirurgów Plastyków Twarzy, założyciel i właściciel Centrum Medycznego Krajmed.
Marek Krajewski

Dr n. med., lekarz specjalista otorynolaryngolog, Regionalny Delegat Europejskiej Akademii Chirurgów Plastyków Twarzy. Jego specjalnością są zabiegi operacyjne z zakresu laryngologii.

Dr Marek Krajewski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizuje się w laryngologicznych operacjach endoskopowych. Umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pobytu w RPA, gdzie po uzyskaniu specjalizacji z otorynolaryngologii pełnił funkcję Kierownika Kliniki Otorynolaryngologii Uniwersytetu Medycznego Południowej Afryki, w  Pretorii. Stypendysta z zakresu otologii i neurootologii w Michigan Ear Institute w Detroit (USA), Członek Amerykańskiego Towarzystwa Neurootologicznego oraz innych krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych. Od 2003 roku Delegat Regionalny elitarnej Europejskiej Akademii Chirurgii Plastyków Twarzy. Celem Akademii jest łączenie leczenia funkcjonalnego i kosmetycznego nosa i twarzy. Podczas okresowo organizowanych wspólnych spotkań omawiane są obowiązujące techniki operacyjne i standardy opieki nad pacjentami w zakresie chirurgii plastycznej twarzy (www.eafps.org).

Punktem zwrotnym w karierze lekarskiej Dr Marka Krajewskiego było pozyskanie praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów laryngologicznych metodami endoskopowymi. W 1989 roku Dr Krajewski odbył podstawowy kurs chirurgii endoskopowej pod okiem prof. Stammbergera i kontynuował kształcenie w tym kierunku w 1990 roku na kursie zaawansowanej chirurgii endoskopowej. Od 1990 roku Dr Krajewski zajmuje się praktycznie schorzeniami nosa i gardła, w trakcie diagnostyki i leczenia których wykorzystuje sprzęt endoskopowy.  Największy sukces zawodowy – opracowanie endoskopowej techniki operacji migdałków, która całkowicie (od 1998 roku) wyeliminowała występowanie pierwotnych krwawień pooperacyjnych.